خدایا تو چقدر دوری وچقدر نزدیک توجه توجه خیلی #ریپست لطفا لطفا ریپست کنید تا همه بدونن پاور وریپست رو هی نگن امتیاز نمیده درضمن همینی که پست کردم برا پیوت هست یعنی نسخه اصلی رو شما ریپست کنید ازطریق لینک به توییتر فیسبوک وواتساپ تااز طریق لینک هم بتونید دوستان زمانی که شیر میکنید همون کدتون میشود
Comment
(58)
COMMENTS
ALL
NEW
HOT
Wow, empty yet