ریپست مهم اپ شد لطفا اطلاع رسانی کنی خیلی مهم به زودی بازی های سکه ای اضافه میشه قسمت بازی ها اومده ولی هنوز بازی خاصی انتخاب نشده ولی مطمعن باشید بازی ها سکه ای هستن باید سکه جمع کنیددرضمن قسمت سرمایه گزاری هم پایین قسمت بازی ها هست واخبار قوانین نرمافزار پیوت یادتون باشه فعلا جاشو درست کردن
Comment
(44)
COMMENTS
ALL
NEW
HOT
Wow, empty yet