الکترونیوم در فهرست ارزهای پایه HITBIT سرانجام پس از یک سال، ارز دیجیتال الکترونیوم(ETN) در صرافی مطرح HITBIT لیست شد اخبار حاکی از 20 درصد افزایش ارزش الکترونیوم (ETN) پس از این اتفاق است
Comment
(34)
COMMENTS
ALL
NEW
HOT
Wow, empty yet