📢 واقعیت امتیاز ریپست: 📌پیووت کاملا شفاف توضیح داده که صد پاور برای پست خوانده شده و ده هزار برای عضو دعوت شده دریافت می‌کنید. برای ریپست هیچ پاور اضافی بجز پاور که از دیگران بابت خواندن ریپست تان دریافت می‌کنید، نمیتونه وجود داشته باشه. 🔰 در مورد شایعه ۱۰۰۰ امتیاز به همه کسانی که یک پست را ریپست میکنند: ➕ اگر پیووت به فرضا پنجاه نفری که یک پست ده هزار امتیازی را ریپست کردند بخواهد نفری 1000 پاور بدهد، باید برای یک ریپست بی‌خاصیت 50000 پاور پخش کند. ❓ آیا ‌شما فکر نمی‌کنید وقتی پیووت برای گرفتن یک عضو جدید که برایش خیلی مهم است 10000 پاور فقط حاضر است خرج کند، چطور برای ریپست یک پست ۵۰۰۰۰ پاور بدهد؟ ❓عزیزان پایوُت مگه روی چاه نفت نشسته که اینقدر پول بذل و بخشش کنه. ➕➕ریپست مانند پست است. هرکس بخواند و پاور دهد، ۱۰۰ پاور دریافت می‌کنید و برای آپوُت هم ده پاور. 👈پس ریپست کردن خوبست و مثل پست کردن است ولی نکته منفی اینست که کاربر ممکن است بجای پاور دادن به شما، پست اصلی را باز کرده و به آن پاور دهد. 👈 اگر حال و حوصله محتوای پست ساختن ندارید، ریپست کنید.
Comment
(34)
COMMENTS
ALL
NEW
HOT
Wow, empty yet