دانشگاه رفتن رو با تحصیل کردن اشتباه نگیرید. من به هاروارد نرفتم، ولی اونایی که رفتن دارن برای من کار می‌کنند 👤ایلان ماسک
Comment
(174)
COMMENTS
ALL
NEW
HOT
Wow, empty yet