🔰فعالیت استخراج کنندگان پول دیجیتال قانونی می‌شود ❇️به‌ نقل از خبرگزاری مهر به زودی با مصوبه‌ای که دولت با همکاری مرکز ملی فضای مجازی در دست تنظیم دارد، فعالیت استخراج کنندگان پول دیجیتال و صرافیهای الکترونیکی ارز‌ رمزها قانونی و رسمی میشود/خبر گزاری مهر پ.ن: یادمون باشه ایران از جمله کشورهایی بوده که تا امروز به بررسی زوایای مختلف فعالیت کریپتو پرداخته و هیچوقت خرید و فروش و ماینینگ را جرم اعلام نکرده...به دلیل تعیین تکلیف نبودن این قضیه فیلترینگ رو در پیش گرفته بود ولی خوشبختانه رو به مجوز دادن و قانونی کردن پیشروی میکند.
Comment
(371)
COMMENTS
ALL
NEW
HOT
Wow, empty yet