پيش بيني جديد كه به pivot اضافه شده خيلي جذابه شما تنها بايد قيمت ارز ديجيتالي مورد نظر را در يك دقيقه آينده با دو گزينه up و down پيش بيني كنيد.البته قبل شروع پيش بيني به شما يك دقيقه زمان جهت چك كردن نمودار ماركت خواهد داد. telegram channel @bitcoin_mining_btc88
Comment
(45)
COMMENTS
ALL
NEW
HOT
Wow, empty yet