دوستان باتوجه به اینکه تیم پیوت عرضه توکن پی وی تی را به آینده موکول کرده بنده حقیر تصمیم دارم با کمک تمامی شما دوستان عزیز و استفاده ازنظرات خوبتون یک نظرسنجی با عنوان تقاضا از تیم پیوت جهت اعلام تاریخ عرضه توکن پی وی تی با 2 گزینه بلی و خیر انجام دهم. لطفا درکامنت نظر وپیشنهاد دهید تا موفق شویم.
Comment
(635)
COMMENTS
ALL
NEW
HOT
Wow, empty yet