انسان چیست؟ شنبه: به دنیا می آید. یکشنبه: راه می رود. دوشنبه: عاشق می شود. سه شنبه: شکست می خورد. چهارشنبه: ازدواج می کند. پنج شنبه: به بستر بیماری می افتد. جمعه: می میرد. بخندید خوش باشید. فرصت های زندگی را دریابید. شاد شدن از شادیِ دیگران، یک کرامت است که خدا به هرکس نداده.
Comment
(107)
COMMENTS
ALL
NEW
HOT
Wow, empty yet