آنچه از همه دردناکتر است، فقر و بیماری نیست ! بی‌رحمی مردم نسبت به یکدیگر است ...! رومن رولان
Comment
(136)
COMMENTS
ALL
NEW
HOT
Wow, empty yet