SORT
NEW
آیا می دانید حضرت مولانا بزرگترین دانشمند و صاحب خرد و بزرگترین شاعر و فیلسوفی بوده است که تا کنون جهان به خود دیده و ببینید در ۸۰۰ سال پیش چه نگاه زیبایی به مقوله ی دین داشته است:
زندگی حدفاصل بین دو حرف B و D است birth: تولد death: مرگ اما بین B D یک حرف دیگر یعنی C هم هست! Choice: انتخاب شما باید در بین مسیرهایی که سرنوشت جلوی راه شما میگذارد انتخاب کنید ... مسیری از سفر را پیدا کنید که در آن احساس خوشایند داشته باشید ... بدون هیچگونه خشونت و استرس. آرچانا داش
4
Fatemeh: Hi, I don't get your mean, what is which you are powerful in? what should I ask you question about? PIVOT or digital coin?
آخه تا به کی آروم بشینیم حسرت بکشیم گریه ببینیم   ای زن تنها مرد آواره وطن دل توست شده صدپاره   پاشو کاری کن فکر چاره باش فکر این دل پاره پاره باش   همه عزادار سر به گریبون مردا سر دار زنا تو زندون   پاشو کاری کن فکر چاره باش فکر این دل پاره پاره باش
شــــاه رفـــــــتشاه رفته مملکت شاپور میخواهد چکار؟کله بی مو گل سر شور میخواهد چکار؟آنکه سهم فارغ التحصیلیش بیکاری استانتخاب رشته و کنکور میخواهد چکار؟ازدواج امروزه اصل و ریشه صد مشکل استابتدای این مصیبت سور میخواهد چکار؟کشوری که هست در آن موسیقی حرامدر سرود ملیش شیپور میخواهد چکار؟ما که دیگر از زمین و آسمان فیلتر ش
سکوت در اثر بستن دهان نیست؛ در اثر باز کردن فکر است، هر چه فکر بازتر، سکوت بیشتر، هر چه فکر بسته تر، دهان بازتر!
۸۳ سال پیش در چنین روزی فرمان منع حجاب زنان توسط رضاشاه صادر شد، نظرشما درمورد حجاب چیست؟ (نظرتون رو کامنت کنید، آقایون درصورت اختیاری بودن حجاب به همسرتون اجازه میدید آزادانه پوشش خودشون رو انتخاب کنند)
حجاب اجباری لازم است
حجاب باید اختیاری باشد
کشف حجاب لازم است
236 votes
در زندگى هر انسان دو روز است كه براى او 24 كامل نخواهد بود... اولی روز تولد و دومی روز مرگ او... "و اینجاس که ضرب المثل معروف دنیا دو روزه برامون معنی پیدا میکنه”
روزگار سخت، مردان قوى ميسازد مردان قوى، روزگار خوب ميسازند روزگار خوب، مردان ضعيف ميسازد مردان ضعيف، روزگار سخت ميسازند
انسان کور را میتوان درمان کرد ولی انسان متعصب را هرگز!!!
I advise you never tell lie 😊