SORT
NEW
شــــاه رفـــــــتشاه رفته مملکت شاپور میخواهد چکار؟کله بی مو گل سر شور میخواهد چکار؟آنکه سهم فارغ التحصیلیش بیکاری استانتخاب رشته و کنکور میخواهد چکار؟ازدواج امروزه اصل و ریشه صد مشکل استابتدای این مصیبت سور میخواهد چکار؟کشوری که هست در آن موسیقی حرامدر سرود ملیش شیپور میخواهد چکار؟ما که دیگر از زمین و آسمان فیلتر ش
سکوت در اثر بستن دهان نیست؛ در اثر باز کردن فکر است، هر چه فکر بازتر، سکوت بیشتر، هر چه فکر بسته تر، دهان بازتر!
۸۳ سال پیش در چنین روزی فرمان منع حجاب زنان توسط رضاشاه صادر شد، نظرشما درمورد حجاب چیست؟ (نظرتون رو کامنت کنید، آقایون درصورت اختیاری بودن حجاب به همسرتون اجازه میدید آزادانه پوشش خودشون رو انتخاب کنند)
حجاب اجباری لازم است
حجاب باید اختیاری باشد
کشف حجاب لازم است
200 votes
در زندگى هر انسان دو روز است كه براى او 24 كامل نخواهد بود... اولی روز تولد و دومی روز مرگ او... "و اینجاس که ضرب المثل معروف دنیا دو روزه برامون معنی پیدا میکنه”
روزگار سخت، مردان قوى ميسازد مردان قوى، روزگار خوب ميسازند روزگار خوب، مردان ضعيف ميسازد مردان ضعيف، روزگار سخت ميسازند
انسان کور را میتوان درمان کرد ولی انسان متعصب را هرگز!!!
I advise you never tell lie 😊
دانشمند جوان ایرانی، جانشین انیشتین "دکتر نیما ارکانی حامد" کرسی استادی دانشگاه پرینستون را تصدی کرده، جایگاهی که ۵۵ سال پس از انیشتین در اختیار فرد دیگری قرار داده نشده بود !
کسی میدونه این عکس متعلق ب کجاست؟ میخوام همشهری هامو بشناسم 😉
like