SORT
NEW
isi pakarmy
isi pakarmy
pakarmy
هیچ پیروزی یا شکست در جنگ وجود ندارد، فقط از دست دادن بشریت است. DG ISPR . به یاد داشته باشید که این یک سخنگوی ارتش کشور است که اکنون 1 خلبان جنگی هند را دستگیر کرده و دو هواپیما را نابود کرده است. اگر هند می خواست، هند می تواند به عنوان "سوری ها" صعود کند.  اگر ما می خواستیم، می توانستیم همین نوع واکنش را به یک جنگجو داشته باشیم که از دیروز در هند بود. اما مطمئن هستیم که ما از هند بیشتر خصمانه و صلح آمیز هستیم. ملت که تبار 80 هزار وطن را برپا کرده است، با قدیس کاففیری که سرچشمه کریکت است سرگردان است و قبرستان آن گورهای قربانیان تروریست است. این کشور را از دست دادن جنگ و اهمیت صلح در نظر نگیرید. . فرصت های فراوانی برای ارتش شکایت خواهد کرد. در این روز، ژنرال آصف غفور از همه ما در این بهترین پیام تضعیف شد.
isi pakarmy
isi pakarmy
Pakistan Sadiya friendship zindabad
isi pakarmy
isi pakarmy
isi pakarmy