SORT
NEW
#بخندید و بخندانید دنیا دو روز است ارزش تک تک لحظه هاتون رو در کنار عزیزانتان رو بدونید ک دیگر تکرار نمیشود زندگی کوتاه تر از ان است ک بخواهیم با غم و ناراحتی بگذرانیم #غم نداریم😊😍☺🌷💙
بعد از چایی حرف اولو میزنه😍😍 شایدم خودش اولی باشه💙🌷شما چی میگین🤔🤔 #نیازمندیها😭😢
بین رُک بودن و بیشعوری یه مرز کوچیکی وجود داره ک تشخیصش سخته پس هر حرفی رو ب بهانه رک بودن نزنیم💙😊🌷🌷🌷😊💙
#رویا #ارزو #باور #تلاش #سخت کوشی #امید #موفقیت #LM10
من مست و تو دیوانه😉😉 ما را ک برد خانه🤔🤔🤔 💙💙🌷🌷🌷💜💜
فدات
صفا باشی
مرامتو😉😉