SORT
NEW
.
My today bonus 🙂
هدفون تو گوشم بود یهو دیدم دارم تتلو گوش میکنم! زندگی هم همینه حواسِت پرت بشه یهو به خودت میای میبینی تو لجن غرقی ...😶😐
.
چه عجب ! بعد از مدت ها، یه bonus بالای ۱۴ تا به ما داد این برنامه 🙂
...
آقایون بخونن...
با خودت قهر نکن !
And let the whole world wait..........
یک روز بر گونه این مملکت یک بوسه و بالای سرش یک یادداشت می گذارم و می روم: "آنچنان زیبا خوابیده ای که دلم نیامد بیدارت کنم..."