SORT
NEW
.‌برای تمام این سال‌ها از تو ممنونم.برای تمام لحظاتی که دوام آوردی و در گوشِ من زمزمه می‌کردی که «این نیز می‌گذرد» ،تو قطعا دوست داشتنی ترین بخش زندگی‌ام هستی. با پیدا کردنت می‌توانم تغییر را شروع کنم. می‌توانم بخش هایی از رفتارهایم را تغییر دهم و می‌توانم عشق ورزیدن را دوباره بیاموزم اما این بار این
حقیقتا آدمیزاد گاهی از قوی‌ بودن خسته میشه. دلش میخواد با خیال راحت آسیب پذیر و ضعیف و طفلکی باشه و بدونه یه نفر هستد که مراقبشه. •😊♥️
.حالا که خوب نگاه می‌کنم می‌بینم من آدم خوشبختی بوده‌ام، بسیار خوشبخت.من بدون در نظر گرفتن نظرات آدم‌‌های دیگر، کا‍‍رهایی که دوست داشته‌ام را کرده‌ام و مسی‍‍رهایی که می‌خواسته‌ام را رفته‌ام. من جوری زیسته‌ام که خودم دوست داشته‌ام و بیرون زده‌ام از تمام قاب‌ها...من از روزی که یادم هست به تمام اجبارها
.بدترین حس دنیا چیست؟ شاید بگویید تنهایی، دلتنگی و... اما بدترین حس دنیا دل‌زدگیست. دل‌زدگی از یک خواستن عمیق می‌آید. کاری را، چیزی را، کسی را با تمام وجود خواستن.دل‌زدگی یعنی کاری، چیزی، کسی که مدت‌ها حس خوب برایت داشت، دیگر در ذهن و قلبت جایی نداشته باشد. دل‌زدگی یعنی احساس خستگی شدید.آدمی که دل‌زد
.دووم میارم؛حتی بدون تکیه گاه ،بدون همراه ،بدون دلگرمی ...حتی بدون آدم هایی که آخرین امید من بودند .دووم میارم ، حتی اگر پای اعتمادم بشکند ، حتی اگر زانوی باورهایم خم شود ، حتی اگر شیشه ی احساسم ترک بردارد .من اما ادامه می دهم ،من اما پیروز می شوم ،اگرچه پشت هر بهار ، هزار زمستان دفن کرده ام و پشتِ ه
صبور باشید بیشتر درک کنید......
لطفا بزرگ شو.....
سرما همیشه دعواستسر ما همیشه دعواست. سر ما آدم های معمولیِ مهربان، که یاد گرفته ایم محبت کنیم بی‌منت، رفیق باشیم بی‌توقع و مونس باشیم بی‌دلیل. سرِ ما که احساسمان را فریاد می زنیم، دوست داشتنمان را نشان می‌دهیم و بدی‌ها را با اولین لبخند، دور می‌ریزیم. ما که می‌توانیم هزار بار ببخشیم، هزار و یک بار دل ببندیم و در تما
خودت را رها کن....خودت را رها کن، ذهنت را، روانت را، خاطراتت را…خالی کن خودت را از فکر روزهای آسان یا سختی که پیش رو داری، چالش‌های جدیدی که با آن‌ها مواجهی، آزمون‌های ساده یا پیچیده‌ای که داری و تمام نگرانی‌های ریز و درشتی که در صندوقچه‌ی افکارت تلنبار کرده‌ای. رها باش از دغدغه‌ی اتفاقات تلخی که هنوز نیفتاده‌اند و ب
💯 نمک و نمک نشناس - درمان با نمک💯 نمک و نمک نشناس - درمان با نمک! 🌹 آیا هرگز به ذهنتان خطور کرده است که درحروف ابجد کلمه (نمک) می شود 110!🌹 اگر اسم علی را هم به ابجد حساب کنیم می شود 110! قدری تامل کنیم!🌹 آیا تاکنون توجه کرده اید که نمک قادر است به اعماق وجود شخص نفوذ کند و چرا اشک چشم و عرق انسان شوری دارد!؟🌹 آیا می دانید فقط شور