SORT
NEW
و زمستان هم رو به پایان است👌👌👌☃️☃️☃️☃️☃️❄❄❄❄❄☂️☂️☂️☂️☂️🌈🌈🌈🌈🌈🌬🌬🌬🌬🌬⛈⛈⛈⛈⛈🌨🌨🌨🌨🌨⛄⛄⛄⛄⛄
بیت کوین👌👌👌⚅⚅⚅💠💠💠🆗️🆗️🆗️🅱️🅱️🅱️💯💯💯🔱🔱🔱💱💱💱💲💲💲💰💰💰💴💴💴💶💶💶👍👍👍
سنجابها تنها جانورانی هستن که به همسرخود گل هدیه میدن🌹🌹🌹🌸🌸🌸🌺🌺🌺🏵🏵🏵🥀🥀🥀🌼🌼🌼🌻🌻🌻🌷🌷🌷
دورکوردارگینس:قدبلندترین وقدکوتاهترین انسانهای روی زمین🤝🤝🤝🤝🤝🤩🤩🤩🚶‍♂️🚶‍♂️🚶‍♂️🚶‍♂️🚶‍♂️🌏🌏🌏🌐🌐🌐👐👐👐👐
دنیای حیوانات همیشه زیباست👌👌👌🌹🌹🌹🕊🕊🕊🦅🦅🦅🦆🦆🦆🦃🦃🦃🐦🐦🐦🐤🐤🐤🐔🐔🐔🐥🐥🐥🐓🐓🐓🌺🌺🌺👍👍👍
من ، تو ،جاده، یه حس قشنگ و یه حال خوب👌👌👌😍😍😍🧔🧔🧔💖💖💖👩👩👩🏞🏞🏞🛤🛤🛤🛣🛣🛣👍👍👍
اتومبیل های پیشرفته با طرح کلاسیک👍👍👍🚘🚘🚘🚘🚘🚖🚖🚖🚖🚖🚗🚗🚗🚗🚗🚕🚕🚕🚕🚕🚙🚙🚙🚙🚙⛟⛟⛟⛟⛟👌👌👌
👌👌👌🔱🔱🔱👤👤👤👥👥👥🌼🌼🌼📷📷📷✒✒✒🖋🖋🖋✅✅✅👍👍👍
✅ماه✅یکی از زیباترین آفریده های خداوند👌👌👌😍😍😍🌚🌚🌚🌘🌘🌘🌖🌖🌖🌜🌜🌜🌙🌙🌙🌑🌑🌑👍👍👍
خدا رحمتش کنه،مردم ایران قدرشو ندونستن.😔😔😔😔😔😭😭😭😭😭👑👑👑👑👑💎💎💎💎💎💔💔💔💔💔🤴🤴🤴🤴🤴👸👸👸👸👸